Organizace výuky od 30. listopadu 2020

23.11.2020 09:09

1. stupeň – povinná prezenční výuka ve škole

9. třídy – povinná prezenční výuka ve škole
6. – 8. třídy – budou rozděleny na dvě skupiny, které se budou po týdnu střídat

Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn nejpozději v pátek 27. 11. v systému Škola Online.

Všem žákům, kteří mají od 30. 11. prezenční výuku a jsou přihlášeni ke stravování, bude přihlášen oběd.

Organizace školní družiny bude zveřejněna nejpozději do pátku 27. 11.