Otevření školy - rotační výuka

10.05.2021 08:00
  • 10. – 14. května: 1. ABC, 3. ABC, 5. A, 7.AB, 9.AB -  ostatní třídy pokračují v distanční výuce (z domova) dle zvyklostí.