Placení školní družiny pro 1. a 2. třídy

28.01.2021 14:00

Školní družina se bude platit v hotovosti ve čtvrtek 28. ledna od 14:00 do 16:00 v kanceláři ŠD nad městskou knihovnou.
V připadě bezhostovostní platby platíme na účet 657703544/0600. Variabilní symbol dostanou děti na lístečku od své vychovatelky.
Výše poplatku za období leden - červen 2021 je 750,- Kč. Poplatek je snížen o 150,- (za měsíc listopad, kdy byla ŠD uzavřena).