Placení školní družiny

17.09.2020 14:00

Poplatek za školní družinu hradí pouze rodiče žáků, kteří ve druhém pololetí minulého školního roku nanavštěvovali školní družinu.
(Žáci letošních prvních tříd a nově zapsaní žáci.)
Žáci, kteří navštěvovali družinu ve druhém pololetí minulého školního roku, mají za dobu uzavření škol družinu předplacenou.

Poplatek za školní družinu je možné zaplatit v hotovosti ve čtvrtek 17. 9. a v pátek 18. 9. od 14:00 do 16:00 v kabinetě školní družiny (v budově nad městkou knihovnou)

Pro platbu bankovním převodem dostanete údaje od vychovatelek ŠD.