Placení školní družiny

23.01.2020 14:00

Družina se platí na účet 657703544/0600, variabilní symbol obrželi zákonní zástupci od vedoucí ŠD.

Placení školní družiny za období leden až červen 2020 bude probíhat ve středu 23. ledna a ve čtvrtek 24. ledna od 14:00 do 16:15 v hudebně školy.