Placení školní družiny

23.09.2021 14:00

Platbu za školní družinu je možné provést v kanceláři u nových školních družin (nad městskou knihovnou)
nebo na účet 657703544/0600 - každé dítě dostane nový variabilní symbol platby.