Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

03.02.2020 16:00

V pondělí 3. února proběhne od 16:00 v hudebně schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní pro volbu povolání Mgr. Petrou Brabcovou.
(přihlášky na SŠ, zápisové lístky)