Třídní schůzky a volby do školské rady

14.09.2020 16:45

V pondělí 14. září proběhnou od 17:00 třídní schůzky všech tříd.
Tyto schůzky budou pouze ve třídách s třídními učiteli, kteří vám předají nové informace související se zahajením nového školního roku.

Doporučujeme všem rodičům, aby si při vstupu do školy a pobytu ve škole, zakryli ústa a nos - zabráníte tím případnému zavlečení nákazy
a uzavření školy.

Děkujeme za pochopení.

Od 16:45 ve vestibulu u hlavního vchodu školy budou probíhat volby do školské rady. 
Hlasovací lístky s kandidáty z řad rodičů obdrží zákonní zástupci předem.
Volit mohou oba zákonní zástupci nezletilého žáka. Další hlasovací lístek obdržíte v případě zájmu v místě konání voleb. 
Z důvodu konání voleb bude otevřen pouze hlavní vchod do školy. Děkujeme za pochopení.