Vyučování I. stupně od 25.5.2020

21.05.2020 11:19

Po dobu omezené dobrovolné výuky bude škola otevřena pro přihlášené žáky v 7:45.

V pondělí 25. května si děti na školním dvoře přeberou jejich třídní učitelky.
Zároveň od nich vyberou vyplněné čestné prohlášení, bez kterého nemůžeme dítě pusti do školy.
Žáci se nebudou v šatnách přezouvat.
Do školy mají přístup pouze žáci, nikoliv jejich zákonní zástupci.
Žádáme rodiče, aby se předem seznámili s manuálem k organizaci vzdělávání.