Organizace školní družiny od 4. ledna 2021

Ranní ŠD

V rámci aktuálních omezení budeme ranní družinu zajišťovat podle poptávky rodičů žáků 1. a 2. tříd.
Sledujte posím informační systém Škola online.
Předpokládáme, že její provoz začne v úterý 5. ledna.
Její provoz bude od 6:30 do 7:40.
Umístění ranní družiny bude v obvyklých prostorech.

Odpolední ŠD

Bude zajištěna pro žáky 1. - 2 tříd.
Každá třída bude mít vlastní oddělení ŠD.
Provoz ŠD bude do 16:00.

Rozmístění a způsob vyzvedávání dětí bude vyvěšen na dveřích u vchodu.