Organizace výuky od 1. září 2021

Organizace výuky od 1. září 2021

Vážení rodiče,

od středy 1. září začínáme nový školní rok 2021/2022 podle následujících pravidel:

 

Prezenční výuka a hygienická opatření

Výuka bude probíhat dle rozvrhů platných za běžného provozu školy, viz Škola OnLine (rozvrhy budou zveřejněny nejpozději v pondělí 30.8.2021).
Žáci musí mít při pohybu po škole nasazené jednorázové zdravotnické roušky. Během výuky mít roušky nemusí.  Škola má k dispozici dětské jednorázové roušky pro případ zapomenutí či poškození. Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně ve 2 ks.

 

Organizace vstupu do školy a testování žáků

Žáci vstupují do školy v 7:40 hlavním vchodem. Po přezutí a převlečení se odeberou třídy. V průběhu září proběhne povinné testování všech žáků. Žáci se se pod dohledem pedagogů sami otestují neinvazními antigenními testy.
Testování bude probíhat v termínech 1., 6. a 9. září.
Žáci prvních tříd se budou testovat 2., 6., a 9. září.

Žák, který nebyl z důvodu absence testován, bude otestován v kanceláři školy ihned po příchodu do školy, a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.

Testování pro žáka není povinné pouze v následujících případech

  • pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 180 dní
  • pokud žák přinese certifikát o plném očkování starší 14 dní
  • pokud žák přinese potvrzení o negativním testu, které nebude starší 48 hodin

Vyhodnocení testu

  • Pokud je výsledek negativní, je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
  • Pokud je výsledek pozitivní, je třeba žáka izolovat od ostatních a informovat o této skutečnosti rodiče. Ti si žáka v co nejbližším možném termínu převezmou spolu s potvrzením, že byl žák pozitivně testován. Rodiče bezodkladně informují ošetřujícího lékaře, který rozhodne o indikaci vyšetření metodou RT-PCR.
  • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace.

Odmítnutí testu

Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka, žák musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, jinak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocný COVID-19. Škola však nemá povinnost zajistit mu distanční výuku.

 

Školní družina

Školní družina bude v běžném provozu v obvyklé době pro všechny přihlášené žáky.
 

Obědy

Přihlášeným žákům bude zajištěno stravování ve školní jídelně.   V případě, že žák nebude obědy odebírat, je třeba je odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky.

 

Další hygienická opatření

Třídy budeme během výuky často větrat, pokud to počasí dovolí, bude výuka probíhat venku. V každé třídě bude umístěna dezinfekce a papírové ubrousky.

Veškeré informace nalezne na webových stránkách školy  www.zsvelesin.cz . V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo školního informačního systému Škola OnLine. Pevně věříme, že se nám společnými silami podaří vytvořit vstřícnou atmosféru pro poklidné zahájení nového školní ho roku.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
vedení školy