Organizace výuky od 24. května 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 24. května se mění organizace školní docházky v naší škole.

  • Od 24. května: prezenční výuka - všech tříd

Prezenční výuka a hygienická opatření

Výuka bude probíhat dle rozvrhů platných za běžného provozu školy, viz Škola OnLine. Žáci musí mít po celou dobu výuky a při pohybu po škole nasazené jednorázové zdravotnické roušky. Škola má k dispozici dětské jednorázové roušky pro případ zapomenutí či poškození. Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně ve 2 ks.

Organizace vstupu do školy a testování žáků

Žáci vstupují do školy v 7:40 hlavním vchodem. Po přezutí a převlečení se odeberou třídy, kde se pod dohledem pedagogů sami otestují neinvazními antigenními testy. Testování bude probíhat pro celou školu jednou týdně (Po).

Žák, který nebyl v pondělí z důvodu absence testován, bude otestován v kanceláři školy ihned po příchodu do školy, a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.

Testování pro žáka není povinné pouze v následujících případech

  • pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 180 dní
  • pokud žák přinese certifikát o plném očkování starší 14 dní
  • pokud žák přinese potvrzení o první dávce očkování, od které uplynulo nejméně 22 dní
  • pokud žák přinese potvrzení o negativním testu, které nebude starší 48 hodin

Vyhodnocení testu

  • Pokud je výsledek negativní, je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
  • Pokud je výsledek pozitivní, je třeba žáka izolovat od ostatních a informovat o této skutečnosti rodiče. Ti si žáka v co nejbližším možném termínu převezmou spolu s potvrzením, že byl žák pozitivně testován. Rodiče bezodkladně informují ošetřujícího lékaře, který rozhodne o indikaci vyšetření metodou RT-PCR.
  • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace.
  • Podrobné informace ZDE

Odmítnutí testu

Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocný COVID-19. Tento žák bude z prezenčního vzdělávání omluven, škola však nemá povinnost zajistit mu distanční výuku (v týdnu prezenční výuky třídy).

Školní družina

Školní družina bude v běžném provozu v obvyklé době pro všechny přihlášené žáky.
V den testování (v pondělí) nebude ranní družina.

Obědy

Žákům vzdělávaným prezenčně bude zajištěno stravování ve školní jídelně, obědy budou automaticky přihlášeny. V případě, že žák nebude obědy odebírat, je třeba je odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky.

Další hygienická opatření

Třídy budeme během výuky často větrat, pokud to počasí dovolí, bude výuka probíhat venku. V každé třídě bude umístěna dezinfekce a papírové ubrousky.

Veškeré informace nalezne na webových stránkách školy  www.zsvelesin.cz . V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo školního informačního systému Škola OnLine. Pevně věříme, že se nám společnými silami podaří vytvořit vstřícnou atmosféru pro poklidný návrat žáků do školy.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
vedení školy