Organizace výuky od 4. ledna 2021

První a druhé třídy pokračují ve stejném režimu výuky jako doposud.
1. třídy 8:00 - 11:40
2. třídy 8:00 - 12:00
Po celou dobu výuky jsou žáci povinni
mít zakrytá ústa a nos
(rouška, šátek, respirátor).
Doporučujeme, aby měl každý žák více kusů na každý den.
Pro 3. – 9. třídy je obnovena povinná distanční výuka dle rozvrhu.

Nový rozvrh distanční výuky je v informačním systému Škola Online.

Všem žákům, kteří se vzdělávají distančně, jsou odhlášeny obědy.

I nadále sledujte web školy a aplikaci Škola Online.
Případné dotazy budeme řešit na telefonu 380 331 614.
Kancelář školy bude otevřena od 8:00 do 14:00.
Děkujeme za pochopení
vedení školy