Organizační pokyny k zahájení školního roku

Zahájení školního roku se bude řídit pokyny vydanými MŠMT

  • Škola bude otevřena v běžném provozu pro všechny žáky bez omezení počtu ve třídě
  • Během výuky bude kladen zvýšený důraz na hygienická opatření (časté a pravidelné mytí rukou, dezinfekce)
  • Žáci nepotřebují čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • Prosíme rodiče, aby omezili osobní návštěvy ve škole pouze na nejnutnější případy.
  • Využívejte prosím ostatní způsoby komunikace (telefon, mail, Škola Online)
V úterý 1. září zahájíme nový školní rok - 1. třídy jedna hodina, 2. - 9. třídy dvě hodiny.
Prvňáci budou mít od 2. do 3. září 3 vyučovací hodiny.
2. září končí 1. stupeň po 4. hodině, druhý stupeň po 5. hodině.
3. a 4. září bude výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Od 7. září jedeme podle platného rozvrhu.
 
Případné změny a aktuální informace budeme nadále zveřejňovat zde na webu školy.