Předávání vysvědčení

Díky opatřením MŠMT se bude na konci školního roku 2019/2020 vysvědčení předávat stejně jako v předešlých letech.
To zamená, že třídní učitel předá vysvědčení všem žákům své třídy bez ohledu na počty dětí ve třídách.

Vysvědčení bude vydáváno 30. června od 8:00 pro žáky 1. - 8. tříd.

Slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd proběhne od 10:00 v sále kina.

Stále trvá povinnost pro všechny mít v budově školy zakrytý nos a ústa.
Žáci, kteří se neúčastnili dobrovolné výuky, musí při příchodu předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy, nejdříve však 30. června.