1. třída

Pro všechny prvňáky máme v kanceláři školy připraven třetí díl Matematiky
Rodiče si ho mohou vyzvednout v pátek v kanceláři školy v době od 8:00 do 12:00.

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 23. - 27. března 2020

Český jazyk -  

Čtení:  Učíme se číst do str. 86                                   

             + vlastní knihu        

Psaní: Písanka str. 6-10, číst a říkat nahlas vše, co píšu, pak zopakovat zpaměti "tajnou řečí" a zkontrolovat.
+ opakovat diktát písmen a krátkých slov, která jsme už psali

Matematika -    

          Pracovní sešit. do str. 31, procvičovat rozklad desítky na prstech (2 prsty skrčím, kolik jich mám natažených)

Prvouka-

           Do str. 19, stále opakovat měsíce a roční doby + hodiny čtvrt, půl, třičtvrtě