2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 23. - 27. března 2020

třída: 2. A

 

Český jazyk -   

Procvičujeme na počítači měkké a tvrdé souhlásky, odkazy: https://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky nebo https://skolakov.eu/

 

      23. 3.  : Opakuj s. 69, cv. 1 tužkou na folii / odůvodnit, doplnit/

                          PS s. 6- věty

                          Číst 10 min.

      24. 3 :  Naučit obojetné souhlásky s. 70, cv. 2 na folii

                  Růžový rámeček- máš umět , slabikotvorné souhlásky   r,l

                  Opakuj měkké a tvrdé souhlásky na folii s. 111 / cv. 13

                  Číst 10 min.

     25.3. :   S. 71- přečti nahlas cv. 1, na folii cv. 2.

                  CV. 4 – podle diktátu, oprav podle učebnice. Opakuj ústně podle růžových rámečků.

                  Číst 10 min.

    26.3.  :   S.73 / cv.1- ústně podle úkolů 1,2 / fialové/. 

                 Folie- cv. 2 / podtrhávej rovnou čarou .

                Písemně do seš. cv. 3 – do každého sloupce 5 podstatných jmen.

                OPAKUJ  na folii s. 111 / cv. 14

               PS s. 7 – 3 řádky

               Číst 10min.

  27.3 :     Opakuj s. 73 – růžový rámeček, nauč se odpovědět na otázku  : Co jsou to podstatná jména?

               Podle diktátu cv. 5 / s. 73, oprav podle učebnice

               S. 74/ cv. 1- na folii podtrhej rovnou čarou podstatná jména, u každého řekni název : osoby, zvířete nebo věci

              PS  s. 7- doplň tabulku. Na folii / nebo na papír/ si s někým hru zahraj.

             Číst 10 min, i o víkendu.

MATEMATIKA

Možno příklady trénovat i tady https://skolakov.eu/matematika-2-trida

 

23.3.  :  Opakuj na kartičkách – přiřazuj co nejrychleji k příkladům výsledky, opakovaně / můžeš poprosit maminku, aby ti změřila čas /.

S. 19/ cv. 1- vyznač zelenou pastelkou balíky  / obdélník/  po 2 míčcích, počítej počet balíků = výsledek / podíl/.

.

 Popros maminku, aby ti dala 10 příkladů na sčítání / 46 + 6, 74 – 6 apod. /

 

24. 3. :  Opakuj- seřaď si kartičky s násobilkou 2, nech si na stole, kontroluj si .

             s. 19/ cv. 2. 

OPAKUJ +,- do 20, do 100 / 10 příkladů/.

 

 25.3. :    s. 19 / cv. 3. Seřaď si kartičky, zkontroluj výsledky.

         OPAKUJ  +,-  do 100 / ústně 20 příkladů/.

 

26.3. :    S. 19/  4 / zkouška je na násobení /. Nauč se pojmy  podíl, součin.

 

27.3. :   Popros maminku, aby ti dala 10 příkladů na +,- do 100, a 10 příkladů na ., :  2.  Výsledky piš na folii.

 

PRVOUKA

S. 44- přečíst.

Zápis do seš. Umět jarní květiny.

 PROMĚNY PŘÍRODY NA JAŘE

Jaro začíná 21. března / jarní rovnodennost/.  Měsíce- březen, duben, květen. V dubnu slavíme Velikonoce.

Zemědělci sejí obilí- jařiny.

/ Nakresli si nějaké obrázky k Velikonocům, jarní květiny./

S. 45 –  přečíst .

Zápis:

STROMY  NA JAŘE

Na jaře na větvích stromů raší pupeny, z nich vyrostou květy, včely je opylují. Z nich se vyvine plod.

 

Obkresli si obrázek ve žlutém rámečku / i popsat/.

Zápis 

ŽIVOT VČEL

Včely žijí v úlu / více úlů  = včelín/.  Od jara do podzimu sbírají na květech sladký  nektar / z něj dělají med/  a  pyl / potrava/.

Nakresli si nějaký obrázek.