2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 23. -  27. března 2020

třída: 2 . B

 

Český jazyk 

Procvičujeme na počítači měkké a tvrdé souhlásky, odkazy: https://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky nebo https://skolakov.eu/

-   učebnice str. 85 - 87 slabiky dě, tě, ně  (ve cv.1 vyhledávat a odůvodňovat podle vzoru: slyšíme ď – e, ť – e, ň – e, píšeme d – ě (čti e s háčkem), t – ě, n - ě , dále v nich vyhledávat vše, co už umíme odůvodnit (ů, ú, psaní y, ý po tvrdých souhláskách, psaní i, í po měkkých souhláskách).Všechny doplňovačky – cv. 2 –připravovat na fólii a nahlas odůvodňovat, psát do domácího sešitu a kroužkovat barevně celé slabiky dě, tě, ně. Trénovat diktáty str. 85 cv. 5, str. 87 cv. 3. Pokud dojdou domácí sešity, opatřete si pokud možno nové nebo používejte volné papíry – udělat linky odpovídající těm v sešitě. Ve škole je možno si vyzvednout nakoupené náhradní sešity v pátek 27.3.

písanka str. 6, 7, 8, 9

číst stále vlastní knihu + čítanka str. 91 - 94 (zůstává báseň Co všechno musí dělat jaro zpaměti – stačí 3 sloky, ale mohou celou). Pokud by se zdála těžká, mohou se naučit na str. 92 – Perníková chaloupka. Samozřejmě se mohou naučit obě.

Číst nahlas nutno každý den!

Matematika -    

Možno příklady trénovat i tady https://skolakov.eu/matematika-2-trida

pracovní sešit 6 – vynechat str. 10, 11, pokračovat str.12 a 13 (celé). Cvičení 4 str.12 a 3 na str.13 psát opět na papíry (kdo ho má, tak do domácího sešitu) – nezapomenout psát jednotky i u výsledků. Str.14 (celá) příprava na násobilku, str. 15(celá) – vyvození a procvičování násobilky 2.

trénovat stále sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem do 20, rozklady čísel do 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Prvouka – trénovat stále hodiny (podle sešitu a s papírovými hodinami) – minuty, odpolední časy, digitální časy

opakovat měsíce jak jdou po sobě – slovem i číslem, roční období, do sešitu z prvouky napsat nadpis KALENDÁŘNÍ ROK a vypsat si názvy všech měsíců i s čísly, jarní měsíce zakroužkovat zeleně, letní červeně, podzimní hnědě a zimní modře, nové – číst str. 40 a popovídat si o tom, do sešitu nadpis MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST a namalovat ke každému jeden obrázek, str. 41 do sešitu nadpis PRÁCE A VOLNÝ ČAS a vypsat 5 – 10 povolání.