2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 23. – 27. března 2020

třída: 2.C

 

Český jazyk:  

Pondělí 23.3.

Procvičujeme na počítači měkké a tvrdé souhlásky, odkazy: https://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky nebo https://skolakov.eu/

Věřím, že všichni mají přístup na internet a můžou tady trénovat zábavnou formou. J Každý den klidně jedno cvičení ( jedno na měkké souhlásky, druhé na tvrdé souhlásky)

U každého slova zdůvodňujeme pravopis měkkých a tvrdých souhlásek, nezapomeňte! J (Např. ve slově sluníčko je měkká souhláska ň, proto napíšu měkké i  - umíme všichni J)

 

 • uč. str. 70

 

do sešitu ČJš napsat nadpis Souhlásky obojetné a pod nadpis je na řádek opsat z učebnice, pak je tam úkol, tak na další řádek k obojetným souhláskám přidat samohlásky (a, e, i, y, o, u + á, é, í, ý, ó, ú, ů) Celkem tedy tři řádky.

 

K obojetným souhláskám se naučíme jednoduchou pomůcku, abychom si je lépe zapamatovali.

 

BeFeLeMe Pes Se VeZe

 

Po obojetných souhláskách píšeme i,í/y,ý  a poznáme to pomocí vyjmenovaných slov a to se budeme učit ve 3. třídě. J

 

Vrátím se zpátky do uč. na str. 70 a cv. 2 procvičím na fólii podle úkolů pod textem. Pro moje chytré hlavičky, zkuste vymyslet odpověď, proč se nazývají asi obojetné? J

 

!! Umíme s přehledem růžovou tabulku, víme, jaké jsou samohlásky, krátké, dlouhé, umíme dvojhlásky, umíme měkké a tvrdé souhlásky a taky už umíme klidně pomocí naší pomůcky vyjmenovat obojetné souhlásky.  J

 

Úterý 24.3.

 • uč.str.71 ( tam máme opakování slov neslabičných, umíme)

              str.71/1 přečteme, vypracujeme na fólii cv.2 ke cv.1

Připomeneme si růžové tabulky, přečteme.

cv. 3 napíšeme do ČJš (věty psát nemusíte, jen si jich ústně pár vymyslete)

cv.4 (žlutý rám) jako diktát do sešitu Dik (maminky či tatínkové můžou klidně oznámkovatJ)

Středa 25.3.

 • uč. str. 73  do ČJš napsat nadpis Podstatná jména a pod to napsat: Jsou to názvy osob, zvířat a věcí a ukazujeme si na ně ten, ta, to – ti, ty, ta. (ten pes, ta sova, to kuře a taky můžou ukazovat více ti psi, ty sovy, ta kuřata)

 

 cv. 1 přečíst, úkoly pod textem stačí pouze ústně, nic nepsat

cv.2 na fólii hledat a kroužkovat podstatná jména z textu cv.1

cv.3 !pozor! rozdělit novou čistou stránku v ČJš na tři sloupečky (přehnout stránku), do každého sloupečku nadepsat osoby, zvířata, věci a nějaké vymyslet (stačí ke každému 5 podst. jmén)

cv.4 na fólii a kontrola (pozor na velká písmena!!)

cv. 5 diktát si klidně dnes jen přečtete a napište až ve čtvrtek J

Čtvrtek 26.3.

 • Dnes se znovu vraťte k diktátu na str.73, připomeňte si ho a napište. Potom zkontrolujte s učebnicí. Věřím, že dopadl výborně a máme samé 1* J

str. 74/1 ústně + úkoly pod textem ústně

str.74/2 do ČJš  (opět rozdělit stránku na tři sloupečky, přehnout) a nadepsat do každého sloupečku osoby, zvířata, věci a vypracovat podle barev, můžete si pak sloupečky vybarvit pastelkou třeba J

!!pozor u tohoto cvičení si nezapomene ukazovat např. ta pohádka apod. a ještě pozor, když je podstatné jméno v čísle množném (už víte, označuje větší množství, víc než jedno), tak si nejdřív musím říct v čísle jednotném, např. děti – to dítě-ty děti)  To zvládnete! J

cv. 3+4 ústně, zopakovat, připomenout, ujasnit

Pátek 27.3.

 • Dnes se klidně vraťte chvilku na procvičování a zdůvodňování měkkých a tvrdých souhlásek na internetu.

str.72 Slohové cvičení

Přečtěte pěkně nahlas a připomeňte si pravidla slušného chování.

cv. 2  zahrajte scénky třeba se sourozencem

TENHLE TÝDEN JSME ZOPAKOVALI TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, NAUČILI JSME, CO JSOU TO OBOJETNÉ SOUHLÁSKY A TAKY PODSTATNÁ JMÉNA. JSTE ŠIKULKY, VĚŘÍM, ŽE VÁM TO JDE SKVĚLE! 

 

Matematika:

Pondělí 23.3.

Možno příklady trénovat i tady

 

Na straně 14 v Krtkovi nás čeká násobilka! Věřím, že to zvládneme, protože po dvou jsme počítali už dlouho a šlo nám to dobře.

 

Takže: na str. 14 vypracovat, dále vytrhat kartičky s násobky 2, přiřazovat obrázky k příkladům (str.34)

 

!důležité ke cv.1 oranžový obdélníkový rámeček

 

Str.15/1,2,3 – naučit násobky 2 zpaměti /0,2,4,6,8…….20 a zpět 20, 18, 16, 14, 12,……0)

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2  NÁSOBENÍ 2

 

 

Úterý 24.3.

 • Každý den procvičujeme násobilku 2 (napsat násobky do sešitu Mš)

str. 15/4,5,6 Krtek

 

 Středa 25.3.

 • str.16/1,2,3,5 + procvičování na internetu viz odkaz výš

 

Čtvrtek 26.3.

 • str.16/6,7 (cv. 8-dobrovolně, cv. 9 dobrovolně do Mš)  + cv. 10 (výsledky piš pod čísla do Krtka)

 

Pátek 27.3.

Dnes jen trénuj násobilku 2 tady J A nezapomeň vyjmenovat násobky 2  (0,2…….20 a 20,18,……..0)

V MATEMATICE JSME SE NAUČILI NÁSOBKY 2, UMÍME JE VYJMENOVAT A TRÉNOVALI JSME PŘÍKLADY NA NÁSOBENÍ 2. I V MATEMATICE VÁS CHVÁLÍM ŠIKULKY MOJE! J

 

Prvouka:

 • umět vyjmenovat měsíce kalendářního roku a umět i číslem (3. měsíc je  březen apod.)
 • umět hodiny půl a celá hodina na papírových hodinách (vítáno čtvrt i třičtvrtě-není nutné,těžké)
 • opakování do sešitu ( kdo má, kdo nemá): narýsovat do sešitu prvouky přímku a nakreslit pod malé obrázky
 • Opakovací úkoly:

1/  Nadpis podle uč.

 

Minulost                                             Přítomnost                               Budoucnost

(bylo )                                                  ( teď, nyní )                                   (bude)

 

 

 

(obrázky)

 

2/   Do sešitu prvouky zapsat:  Suroviny a výrobky

 

Přírodniny    -          suroviny-           výrobky

 

              Kráva            -   ……………………….       ………………………..

              Ovce             -   …………………………         ………………………..

              Pšenice        -   ………………………….        ……………………….

              Strom          -    …………………………          ………………………..

 

Úkol: Doplň, co chybí.

Možno dokreslit malé obrázky.

 

 • Zápis do sešitu: Proměny přírody na jaře

20. března začíná jaro.

Je to den jarní rovnodennosti (den a noc stejně dlouhé).

Jarní měsíce – březen, duben, květen.

Svátek jara – Velikonoce.

 

Nakreslit a popsat květiny na jaře.

Udělat si procházku do přírody a hledat jarní kytičky, přivonět si. J

 

Čítanka:

 

 • str.87, 88 a 89 rozdělit klidně na dva dny (dlouhé), rychlí čtenáři můžou celé,  dál str. 90,91, 92

 

Prosím, je nutné číst každý den a nahlas.

Písanka: str.7,8