3.C

 1. ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

 • uč. str. 56, 57 – rod a životnost podstatných jmen
 •  uč. str. 63 – vlastní jména

 

Pozor! U podst. jmen určujeme mluvnické kategorie v tomto pořadí:

1. Pád

2. Číslo

3. Rod; u podstatných jmen rodu mužského životné nebo neživotné

    Pozor! U podstatných jmen rodu ženského a středního se životnost neurčuje!

Používáme tyto zkratky:

- číslo jednotné: j.

- číslo množné: mn.

- rod mužský: m.

- rod ženský: ž.

- rod střední: s.

- životnotný: živ.

- neživotný: neživ.

 

Určete mluvnické kategorie u podstatných jmen:

Podst. jméno:

Pád:

Číslo:

Rod:

Životnost:

kuřatům

3.

mn.

s.

X

maminkou

7.

j.

ž.

X

(na) traktor

4.

j.

m.

neživ.

dědečku!

5.

j.

m.

živ.

hraček

 

 

 

X

(krásné) květiny

 

 

 

X

včelách

 

 

 

X

mláďaty

 

 

 

X

bratra

 

 

 

 

kocourek

 

 

 

 

kamarády

 

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova

 • Míč – doplnit vyjmenovaná slova po S, V (vybarvit míč)
 • Procvičovat pravopis všech vyjmenovaných slov

Čtení

 • Čtení s porozuměním (Bublinka) str. 54 – 59
 • Číst každý den svou oblíbenou knížku

 

Některé odkazy k procvičování učiva:

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

https://www.mojecestina.cz/article/2008092603-test-urcovani-podstatnych-jmen

https://m.beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/prehled/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

atd………….

 

 

 1. MATEMATIKA
 • Jednotky hmotnosti: M2 str.27
 • Jednotky objemu: M2 str.28                                                                          

 

Některé odkazy k procvičování učiva:

 https://youtu.be/-wMbjNUsL-o

https://youtu.be/1O5owFJORbo

 

 1. ANGLICKÝ JAZYK
 • Děti mohou sledovat animované filmy v anglickém znění, např. Peppa the Pig,

Meg and Mog, …

 

https://youtu.be/ZKTJhBtImnA

https://youtu.be/tvC6ZRB-izI

 

 1. PRVOUKA
 • Přečíst v učebnici: Neživá příroda – str.46, 47

Odpověz na otázky:

 • Jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem?
 • Jaké nerosty znáš? Co o nich víš?

 

 1. Děti mohou sledovat pořad „Učí Telka“ (ČT 2)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000004/

 

 1. Rádio Junior, stanice českého rozhlasu pro nejmenší posluchače, zařazuje do svého vysílání speciální hodinu pro děti 1. stupně základních škol. nový pořad s názvem „Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni“ bude vzdělávat v českém jazyce, prvouce, přírodovědě nebo vlastivědě. První díl bude uveden v úterý 17. března.

https://www.mujrozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani