Anglický jazyk

2. sk. J. Fikejsová

Angličtina 1. sk. P. Kitnerová

  1. Odpověz na otázky:
  1. Can you swim?
  2. Are you happy?
  3. Do you like chocolate?
  4. Are you an ostrich?
  5. Is it snowing?
  6. What do you do in your free time?
  7. What´s your favourite song?

 

  1. Přelož věty (můžeš doplnit obrázkem):

Je to velké.

Je to šedé.

Má to čtyři nohy.

Má to velké uši.

Žere to trávu a ovoce.

Žije to v teplých oblastech.

Je to slon.

Pokud nezvládnete napsat odpověď správně, můžete zapsat foneticky [výslovnost].

  1. Přečti, přelož a nakresli dle pokynů:

It´s a town. There are three streets. There´s one church. There are two bookshops.

There´ s one police station. Police station is opposite the church. There´s a park. It´s next to the church. There´sa supermarket. It´s next to the bookshop. There are seven houses.There are four yellow cars.