Dějepis

1) Zde jsou pro kontrolu doplněné poznámky ke kapitole Athény:

Athény byl městský stát, který ležel na poloostrově Attika. Athénám dominuje vrch zvaný Akropolis s chrámem bohyně Pallas Athény. Na poloostrově se dodnes nachází i slavný přístav Pireus. Athény jsou dnes hlavním městem Řecka. V Athénách se soustřeďovali kupci a obchodníci a přiváželi z kolonií levné obilí. Do problémů se tím dostali rolníci, kteří se zadlužovali a někteří byli pro dluhy prodáni s rodinou do otroctví. Státník Solón provedl změnu zákonů. Zrušil staré dluhy a vykoupil zadlužené rolníky z otroctví. Zavedl v zemi první lidovládu = demokracii. Muži od 21 let hlasovali na lidovém sněmu /= shromáždění/. Za účast dostávali plat. Rozhodovali o válce a míru, nových zákonech, volili úředníky. V Athénách měli rčení „Je to zbytečné jako nosit sovy do Athén“. Odpovídá tomu naše rčení „Je to zbytečné jako nosit dříví do lesa“.

 

2) Dávám vám k dispozici přesnou podobu prvního testu ke Starověkému Řecku, který nás čeká po návratu do školy (můžete se na něj naučit dopředu).

1. Doplň text:

Řekové nazývali svou zemi ________________ a sebe ___________________. Cizince (tedy ty, kterým nerozuměli nebo byli méně vzdělaní než oni) nazývali ____________________. Starověké Řecko nebyl jeden velký stát, ale asi 200 tzv. __________________  _________________, řecky se jim říkalo _____________________. Řekové se věnovali hlavně pěstování ________________ a ________________, v horách chovu __________________ a _____________________.

2. Na slepé mapě Starověkého Řecka vyznač: ostrov Krétu, poloostrov Peloponés, Spartu, Athény, horu Olymp, Ithaku (Ithaké), Egejské moře, Iónské moře, Mykény, Tróju, ostrov Rhodos, poloostrov Malá Asie, Knossos.

3. Na kterém místě Starověkého Řecka se zrodila řecká kultura a civilizace?

4. Napiš 3 fakta o paláci v Knossu.

5. a) Koho přemohl Théseus? b) Kdo mu pomohl? c) Proč se Egejské moře takto jmenuje?

6. Jaké město se po živelné katastrofě a oslabení Kréty stalo dalším centrem kultury?

7. Vysvětli pojmy metropole a kolonie.

8. Řecké náboženství:

a) Napiš, kde podle Řeků sídlili bohové, co jedli a co pili.

b) Uveď jméno vládce bohů a jeho manželky

c) Jmenuj dalších 5 libovolných bohů. Uveď vždy jméno boha / bohyně a jaká byla jeho / její „funkce“.

 

 

3) Další kapitola: Olympijské hry – učebnice s. 103. Doplňte text na základě četby kapitoly „Řekové dali světu Olympijské hry“. Můžete využít nápovědu. Doplněný text vám poslouží jako poznámky, které si, prosím, vlepte do sešitu hned za téma Sparta.

 

Olympijské hry

         V Řecku byl kladen důraz na spojení krásy ducha a těla a soutěživost. Dokonalost spočívala ve vyrovnaném rozvoji všech lidských vlastností. Člověk měl být nejen čestný a chytrý, ale i tělesně krásný. K tomu sloužily školy a sport.  

       Řecký sport vrcholil při ………………..…………….. hrách, které se konaly každé 4 roky v městě ………………………… na Peloponésu na počest……………… ………….. Po dobu příprav a konání her se přerušovaly války a ……..……………. vyhlašovali ……………………………… ……………………….. mír. Závody trvaly ….. dní a uskutečňovaly se v létě. Soutěžit směli jen …………….……….. …………………... Ženy měly samostatné hry, které se skládaly ze 3…………………. ………………..Na olympijské hry nesměly ani jako diváci. Olympijští vítězové byli odměňováni ……………………….. ratolestí, …………….………….. věncem a veřejným vyhlášením ………….…………. ………….………… ……………….……. … …………………., odkud pocházeli. Jména vítězů byla …………………. do mramorové desky v Olympii. Byli ………………… ….. ………… a dalších povinností k státu.

 

vytesána, olympijských, boha Dia, svobodní občanéOlympia, běžeckých závodů, osvobozeni od daní, poslové, palmovou, jmen jejich rodičů i města, posvátný celořecký, olivovým, 7

PS: Pokud byste potřebovali s čímkoli pomoci, jsem vám k dispozici přes školu online. Ráda odpovím na vaše otázky.