Český jazyk

7.A – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

DOMÁCÍ ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. DO 27. BŘEZNA 2020

Opět platí – rozlož si práci do celého týdne, ať máš čas si vše dobře promyslet a také mezi úkoly odpočívat. Když si vše necháš na poslední chvíli nebo to jen opíšeš z řešení, které vám zase příště přiložím, nemělo tvé snažení vůbec žádný efekt – podváděl/a  bys především  sám/a sebe !

MLUVNICE

 1. V učebnici na str. 69 si přečti hnědý rámeček s poučením (opakováním) o předložkách . Do školního sešitu vypracuj cvičení z učebnice - str. 70/cv. 4 a), c). V pracovním sešitu vypracuj na str. 28/cv. 1 a 2.

 

 1. V učebnici na str. 70 a 71 si přečti hnědé rámečky s poučením (opakováním) o spojkách, částicích a citoslovcích. Do školního sešitu vypracuj cvičení z učebnice – str. 71/cv. 5. V pracovním sešitu vypracuj na str. 28/cv. 3, 4 a 5.

 

 

 1. Pořád zůstáváme  u opakování a shrnutí učiva tvarosloví, proto do školního sešitu splň cvičení z učebnice – str. 73/cv. 2 a 3 a v pracovním sešitu vypracuj souhrnný test na str. 29 – kromě otázky 2 a 3, to je nové učivo a necháme si ho napříště.

 

 1. Vypracuj také přiložený pracovní list.

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

 1. Čítanka str. 127 – 128: Jonathan  Swift – V zemi ušlechtilých koní

 

 1. Přečti si ukázku ze skvělé knihy (Gulliverovy cesty)
 2. Autora a název ukázky zapiš do sešitu
 3. Na internetu najdi význam slova UTOPIE, zapiš do sešitu
 4. V ukázce vyhledej charakteristiku JAHUŮ („lidí“) A HVAJNINIMŮ („koní“) a zapiš pokaždé alespoň tři charakterové rysy
 5. Zdůvodni a zapiš, proč se autorovi tolik líbilo v zemi Hvajninimů. Byli stejní, anebo úplně jiní než lidé ?  V čem ?
 6. Zápis můžeš (ale nemusíš) doplnit vlastní ilustrací

 

 

 1. Čítanka str. 129 – 130: kapitola O zvířatech a lidech: Karel Čapek – MINDA čili O chovu psů
 1. Přečti si ukázku v čítance
 2. Autora a název ukázky zapiš do sešitu
 3. O jaké psí rase K. Čapek vypráví? Jak ji velmi vtipně popisuje ? Vyhledej v textu, zapiš do sešitu
 4. Jak se K. Čapek pokusil Mindu dostat z pod stolu?  Vyhledej v textu, zapiš do sešitu
 5. Které sportovní disciplíny spolu autor a Minda provozují ? Vyhledej a alespoň pět disciplín zapiš do sešitu
 6. Z textu vyplývá, že autor je – není pánem situace a má – nemá svého psa rád. Vyber správnou odpověď a zapiš do sešitu
 7. Zápis můžeš doplnit vlastní ilustrací