Dějepis

24. března 2020

Nemocná církev a cesta k jejímu uzdravení – Jan Hus (s. 84-85)

Stáhněte si ze stránky https://leteckaposta.cz/200354621 pracovní list, který si doma vytiskněte a vyplňte, nebo vyplňte v počítači.

Do sešitu nadpis Jan Hus.

Pusťte si video na stránce https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg.

Do sešitu odpovězte na otázky:

V čem spatřoval Jan Viklef nápravu církve?

Proč se tyto myšlenky zalíbily králi a šlechtě?

Kdy a proč přestal král Václav IV. Jana Husa podporovat?

Vysvětlete, co je interdikt a jaký je rozdíl mezi osobním a lokálním interdiktem? (Využijte internetové zdroje.)

Proč Jan Hus odjel do Kostnice na církevní koncil, byla jeho snaha na koncilu úspěšná?

 

26. března 2020

Bouřlivá husitská doba začala. (86-87)

Do sešitu nadpis Počátek husitského hnutí.

Prohlédněte si na stránce https://www.ustredicce.cz/data/c/j/h/Stizny-list-07.jpg stížný list proti upálení Mistra Jana Husa, který poslala česká šlechta do Kostnice.

Podnadpis Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa

Do sešitu odpovězte na otázky:

Co znamenají přiložené pečetě na stížném listě?

https://www.ustredicce.cz/data/att/St%c3%ad%c5%ben%c3%bd%20list.pdf na této stránce si přečtěte zvláště odstavce 3 a 4 (samozřejmě si můžete přečíst celý stížný list) a odpovězte do sešitu na otázky:

Jaký byl podle českých šlechticů Mistr Jan Hus?

Kdo byl dále z českých zemí upálen nedlouho po Janu Husovi?

Dále podnadpis První pražská defenestrace a z učebnice ze strany 86-87 vypište výpisky do sešitu od části Vyjádřením touhy po změnách se stal kalich.

Dále odpovězte pomocí učebnice a internetu na otázky:

Proč se husitům říká také utrakvisté, co znamená slovo utrakvismus?

Proč a kdy došlo k první pražské defenestraci?

Jakým způsobem měl probíhat život v husity nově založeném městě Tábor?