Matematika

20. 3. – 27. 3.

Opakování a procvičování

1. Postupný poměr – úlohy řeš do školního sešitu (výpočet, odpověď)

a) Vypočítej velikost vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, které jsou v poměru 7 : 9 : 4.

b) Strany trojúhelníku jsou v poměru 2 : 4 : 3. Nejdelší strana měří 16 cm. Vypočítej obvod

    trojúhelníku. 

c) V parku jsou nasázeny topoly, buky a duby. Počty jednotlivých stromů jsou v poměru

    11 : 12 : 13, buků je 36. Kolik je v parku stromů celkem?

d) Délky stran trojúhelníku jsou v poměru 4 : 3 : 6. Obvod trojúhelníku je 221 mm.

    Urči délky stran.

e) Mirek, František a Jakub si rozdělovali bonbony. Každý přinesl jeden sáček, ve kterém  

    bylo 20 bonbonů. Ty si rozdělili v poměru 3 : 4 : 5. Kolik měl nakonec každý chlapec

    bonbonů?

f) Tyč jsme rozdělili na tři části v poměru 3 : 7 : 5. Nejkratší část měřila 1,2 dm. O kolik cm

    je delší druhá část než třetí část?

g) Adam si nechal zvětšit fotku o rozměrech 9 cm x 13 cm v poměru 5 : 2. Jaké rozměry má

    zvětšená fotografie? V jakém poměru jsou obsahy fotografií?

h) Ota, Pavel a Quido si vydělali na brigádě 5400 Kč. Rozdělili si je podle odpracovaných

    hodin v poměru 6 : 7 : 5. Kolik Kč dostal každý chlapec? Kolikrát více si vydělal  Pavel

    než Quido?

2. Procvičování racionálních čísel

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/26/Racion%C3%A1ln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADsla%20souhrnn%C3%BD%20list.pdf

 

Doporučuji všechny úlohy vyřešit a řešení zkontrolovat.

3. Rovnoběžníky

Zopakuj si vlastnosti rovnoběžníků a procvičuj, zkontroluj si řešení.

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/120cs_17.pdf&original=VY_32_INOVACE_31p.pdf

Pracovní sešit 3 str. 180 – celá

4. Převody jednotek obsahu – piš do školního sešitu

a) 38 cm2 (m2 )              b) 1500 m2 (km2 )              c) 0,04 cm2 (mm2 )           d) 9 dm2 (mm2)

e) 0,52 m2 (mm2 )          f) 0,042 km2 (m2 )             g) 24 m2 (cm2 )                  h) 82 mm2 (m2)

i) 73 dm2 (m2 )               j) 38,6 m2 (a)                     k) 0,052 ha (a)                  l) 641 a (km2)

 

Nová látka – piš do školního sešitu

Obvod rovnoběžníku

Opiš vzoreček U 3 str. 55 – rámeček a vyřeš úlohy str. 54 cv. A     str. 55 cv. 1, 2 a), c)

Obsah rovnoběžníku

Opiš vzoreček str. 56 – rámeček a vyřeš úlohy str. 56 cv.5

str. 57 cv.  8 Aa), 9, 10 a), 12