Český jazyk

K trénování jsou vhodné stránky www.umimecesky.cz
 

Řešení práce z učebnice – zkontroluj až poté, co zkusíš cvičení vyřešit sám, jinak to nemá cenu

/Pokud nějaké větě nerozumíš, proč to tak je, napiš mi na školu on-line nebo na adresu stránek školy/

 

Uč. s. 92/cv. 2 – vedlejší věta je barevná /Vaše věty nemusejí být stejné slovně, ale musejí se shodovat významově/

Kdo hraje dobře na klavír, potřebuje kvalitní klavír. Kdo vyhrál, není ještě známo. Na plakátech bylo velkým písmem natištěno, kdy začne poslední představení. Nebylo známo, kdo vytvořil sborník lidových písní. U nás bývalo zvykem, že se každý rok na Vánoce sešli všichni členové rodiny. Je nebezpečné, když přecházíte křižovatku mimo vyznačený přechod. Překvapilo nás, že jste se zúčastnili v závodech ve skocích na lyžích. Bylo zcela nemožné, abyste se přebrodili zpátky přes rozvodněný potok. Složitou práci s opravami měli po mrazivé zimě ti, kdo /kteří/ opravují silnice.

nebo: Kdo je zaměstnán u oprav silnic, měl po zimě složitou práci s opravami.

 

Uč. s. 93/cv. 2

Lovec zvuků nám pustil, co si naposledy nahrál na magnetofon. Vedoucí se postaral o to, aby se všichni horolezci šťastně vrátili do základního tábora. Milan si předsevzal, že předhoní všechny ostatní spolužáky a že dosáhne nejlepšího průměru ve třídě. Moderátor ohlásil, že dojde ke změně večerního programu /nebo: že bude změna večerního programu/. Nespoléhejte se při zkoušení na to, že vám spolužáci napovědí. Podle loga firmy jsme poznali, kdo byl hlavním sponzorem závodu. Musíte zajistit, aby měli všichni dobré podmínky. Vyprávěl o tom, kde byl na dovolené, a o tom, že se seznámil s příjemnými lidmi. Vedoucí zařídil, že odvezli batohy a lyže do ubytovny. Martin nám vyprávěl o tom, co zažil na služební cestě do Austrálie.

 

Uč. s. 93/cv. 3 – spojovací výrazy jsou podtržené

Lucka nám vyprávěla /KOHO CO, JAKOU VĚC/, kde byla s rodiči na dovolené. 2V = předmětná

Vzrušeně nám popisovali /KOHO CO, JAKOU VĚC/, co zažili v lese. 2V = předmětná

Divili jsme se /KOMU ČEMU, JAKÉ VĚCI/, že se to dalo uskutečnit. 2V = předmětná

Kdo se včas přihlásil, mohl se zúčastnit soutěže. KDO CO se mohl zúčastnit soutěže? Kdo se včas přihlásil. 1V = podmětná

Slyšeli jsme /KOHO CO, JAKOU VĚC/, jak si soused zpívá ve sprše. 2V = předmětná

Zdá se nám /KDO? CO, JAKÁ VĚC/, že venku začíná hustě pršet. 2V = podmětná

Řekněte babičce /KOHO CO, JAKOU VĚC/, že přijedeme až v sobotu. 2V = předmětná

Bylo jasné /KDO, CO, JAKÁ VĚC/, že s námi tatínek nesouhlasí. 2V = podmětná

Neslyšeli jste /KOHO CO, JAKOU VĚC/, kdo vyprávěl ten pěkný vtip? 2V = předmětná

Kdo chtěl jet na nádraží, musel přestoupit na tramvaj č. 1. KDO CO musel přestoupit na tramvaj? Kdo chtěl jet na nádraží. 1V = podmětná

 

Uč. s. 93/cv. 4

a + b/ 1H, že 2V – podmětná /KDO CO, JAKÁ VĚC/ - 2 věty

1H a 2H /skládaly se z toho/ co 3V /Z KOHO ČEHO, Z JAKÉ VĚCI/ - předmětná

c/ 2. souvětí: 1H: dárky byly skromné a prosté; 2H /dárky/ se skládaly; 3V dům dal

     podmět je podtržený rovně

d/ 1H: 7, 3, 1, 3, 5; 2V: 8, 7, 1, 3, 5, 5, 7, 2, 1

e/ mé – přivl., se – osobní, zvratné, se – osobní, zvratné, ty – ukaz., se – osobní, zvratné, toho – ukaz., co – vztažné

f/ /za/ maminky: 2. pád, č. jed., rod žen., vzor žena

skládaly se: 3. os., č. mn., zp. oznam., čas min.

g/ dvojné číslo – vztahuje se i na přívlastek

h/ co dům dal – synonymní vyjádření – co se v domě našlo

jenom sloveso dal – synonymum poskytl

 

Řešení cvičení z PS – oprav si v prac. sešitě

s. 41/1 Tajenka KAPELAKRYŠTOF

s. 41/2 a/ Kdo se ptá, Co tě nezabije, Kdo dřív přijde, Co je v domě

             b/ 1. pádem, na podmět

             c/ Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

                  Co se škádlívá, to se rádo mívá. Co na srdci, to na jazyku. Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš. Co je šeptem, to je čertem.

                   A další.

s.  41/3 Vadí mi, že se neučíš. Je báječné, že jezdíme každý rok na školní výlet. Baví mě, když mohu vyřezávat figurky z lipového dřeva. Je nezbytné, abys přišel včas. Bylo by skvělé, kdyby měla Katy…

Věty předmětné

s. 42/4 – všechny doplněné věty musejí být předmětné Vidím koho co, O veverkách víme koho co, Slyším koho co, vypráví koho co, Myslím si koho co, Chtěla bych vědět koho co

s. 42/5

Nikola zkoumala, jak se vyvíjí cena zlata. KOHO CO, JAKOU VĚC

Mysli také na to, že tu jsou i ostatní. KOHO CO, JAKOU VĚC

Vyprávěl mi o tom, jak chodí lekce…O KOM ČEM, JAKÉ VĚCI

s. 42/6 Tajenka: Když musíš, tak musíš.

 

NOVÁ PRÁCE

Zkusíme větu přívlastkovou.

uč. s. 96 rámeček o větě přívlastkové /bez nepravé přívlastkové věty/

Věta přívlastková rozvíjí v řídící větě podstatné jméno. Ptáme se na ni jako na přívlastek: jaký, který, čí.

Příklad: Koupili jsme si nové auto, které bylo velmi drahé. Jaké auto jsme si koupili? Ptáme se jaké, věta vedlejší rozvíjí v hlavní větě podst. jméno auto.

 

Věta přívlastková může také roztrhnout řídící větu, protože stojí hned za podstatným jménem. Příklad: Auto, které jsme si koupili, bylo velmi drahé.

Vedlejší věta přívlastková je uvnitř věty řídící, je z obou stran oddělena čárkou a říkáme jí přívlastková vložená. Hlavní věta je větou řídící: Auto bylo velmi drahé.

Opiš do školního sešitu souvětí, podtrhni větu přívlastkovou, zakroužkuj spojovací výraz.

Viděli jsme film, který nás velmi zaujal. Viděli jsme kočku, jež se vyhřívala na sluníčku. Budu dělat opravu testu v případě, že budu neúspěšný. Potkali jsme pána, se kterým se otec seznámil na školení. Maminka odjela do lázní, které jí předepsal lékař.  Sníh, který začal padat včera, pokryl celou krajinu. Svetr, který se mi líbil ve výloze, jsem dostala k narozeninám. Jablka, která jsme dostali od babičky, shnila ve spíži.

Práce v pracovním sešitě:

s. 45/14, 15, 16 – př. Mám ráda jablka, která jsou sladká.

s. 45/17, 18