Fyzika

7. ročník – fyzika od 20. 3. – 27. 3. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď)

1. V hloubce 400 dm na víko ponorky působí tlaková síla 123,6 kN. Hustota mořské vody je 1030 kg/m3. Vypočti plochu víka.

2. V hloubce 4 metry na víko v lodním trupu působí tlaková síla 12,384 kN. Plocha víka je 30 dm2. Vypočti hustotu mořské vody.

3. Jak hluboko se musíme potopit v mořské vodě, abychom dosáhli tlaku 194,75 kPa. Hustota mořské vody je1025 kg/m3.

4. V hloubce 4 metry na víko v lodním trupu působí tlaková síla 12,384 kN. Plocha víka je 30 dm2. Vypočti hustotu mořské vody.

5. U vraku na mořském dně je tlak 2,6471 MPa. V jaké hloubce se nachází? Hustota mořské vody je 1030 kg/m3.

6. Na ponorku v moři působí tlak 3,0488 MPa. V jaké hloubce se nachází? Hustota mořské vody je 1030 kg/m3.

 

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Základy meteorologie) + Archimédův a Pascalův zákon (definice)

3) Učebnice: 91 – 93 Přetlak, podtlak, vakuum (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky (zařízení k zvyšování a snižování tlaku) + shrnutí str. 93

4) Pracovní sešit str. 40/5

5) Doporučená videa: (jak udělat „ponorku“)

https://www.youtube.com/watch?v=48vBTJajoko

https://www.youtube.com/watch?v=BI986Zw9Yl0

https://www.youtube.com/watch?v=MwmmMedXix8

https://www.youtube.com/watch?v=tq-8n4XufsQ

https://www.youtube.com/watch?v=BsVJtAIgXIU