Dějepis

24. března 2020

Kolonialismus a imperialismus

Vypište si poznámky z učebnice ze s. 94-95.

Učebnice s. 94: https://leteckaposta.cz/691700980

Učebnice s. 95: https://leteckaposta.cz/436071306

Podívejte se na krátkou reportáž o Emilu Holubovi na stránce:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/212411058230010/obsah/193950-emil-holub

Podle ní odpovězte na otázky:

Jaké země navštívil Emil Holub?

V jakém oboru kromě objevitelství byl Emil Holub znám ve světě?

Kdo byl významným přítelem a podporovatelem Emila Holuba?

Nakonec opište do sešitu shrnutí na stránce 95.

 

26. března 2020

Využívání kolonií, problémy a rasizmus

Doprovodný text si přečtěte v učebnici na s. 96-97.

Učebnice s. 96: https://leteckaposta.cz/720091782

Učebnice s. 97: https://leteckaposta.cz/302034819

Důležitá je zvláště prezentace, kterou si stáhněte na internetové stránce:

https://leteckaposta.cz/253973262

Do sešitu si napište schéma koloniální moci. Pomocí internetu nebo učebnice najděte, které suroviny byly především dováženy z kolonií do Evropy.

Vypište si pomocí prezentace do sešitu problémy, které provázely kolonialismus a imperialismus.

Pomocí prezentace napište, jak se změnila podoba kolonizovaného světa mezi léty 1800 a 1914. Uveďte, jaký stát byl největším kolonizátorem od konce 15. až do 18. století. Které státy se staly koloniálními velmoci v době 19. a počátku 20. století? Kde (na jakém kontinentě) a mezi kterými koloniálními velmocemi probíhaly největší spory o nově získávané kolonie?

Zamyslete se a popište problémy současné Evropy, které by mohly mít počátek během kolonizace v 19. století.