Matematika

20. 3. – 27.3.

Opakování a procvičování – piš do školního sešitu

1. Vzorce pro úpravu mnohočlenů

a)  (8a + 3b)2                                              b)  (2a – 3b)2                                             c)  (8 – 5y)2

d)  (5x + 6) 2                                e)  (3xy – 7z)2                            f)  (0,8r + 2st)2

g) (5 + 3x)(5 – 3x)                       h)  (-0,9r – 10s)2                         i)  (-11x3 + 4y4)2

k)  (7a - 5b) (7a +5b)                   l)  (6ab2 – 8b3c2)2                       m) ( -3xy - 0,01xy3)2

2. Rozklad mnohočlenů na součin (vytýkáním nebo užitím vzorců)

a)  8m3 – 4m2 + 16m                       b)  64 – 25k2                         c)  4k2 – 28k + 49

d)  2(a – 3) + b(3 – a)                      e)  p2 – 4p + 4                       f)  x4y2  + 2xy3 – 3y2

g)  9 + 12r + 4r2                               h)  p2 – 4                                i)  y + 3 + 5(y + 3)

j) – 81r2s – 27s3

3. Vzájemná poloha přímky a kružnice

https://jane111.chytrak.cz/M8/procv8g_1.1.pdf

 

Nová látka

Vzájemná poloha dvou kružnic – učebnice 3

Prostuduj rámečky str. 16 – 19 a písemně vyřeš úlohy na těchto stranách