Chemie

Chemie 23.-27.3

               Zdravím, posílám materiály k dalším dvěma hodinám z chemie. Pokud by někdo chtěl s něčím poradit/zkontrolovat, atd., tak pište na email/SkoluOnline nebo se můžeme dohodnout na videochat přes Skype (zdarma, v kontaktech zadejte můj email jiri.svehla@zsvelesin.cz).

1. hodina

Téma: Kovy měkké jako máslo

Učebnice

 • Str. 64-66 (k nadpisu nejpoužívanější kovy na Zemi)
 • Přečíst a vypsat poznámky
 •  

Na co se zaměřit – Alkalické kovy

 • kde se nachází v PSP (vodík tam nepatří)
 • společné vlastnosti alkalických kovů
 • reakce sodíku s vodou, zapsat jak pomocí vzorců, tak pomocí názvů. NaOH jsme neprobírali, ale najdete ho na str. 92
 • nejznámější sloučenina sodíku

Na co se zaměřit – Kovy alkalických zemin

 • hořčík – vlastnosti, využití, význam v přírodě, lat. název
 • vápník – znát lat. název, zdroj vápníku pro člověka – které potraviny (alespoň 3)

Pracovní sešit

 • str. 37, cv. 1,2

Nepovinné

 • pořad Brainiac, reakce alkalických kovů s vodou (v češtině je to pořad Koumáci, série 2, epizoda 1

https://www.youtube.com/watch?v=m55kgyApYrY

 • pracovní sešit – str. 37, cv. 3. – udělejte prakticky + doplňte o informaci, jak by reagovali soli obsahující jiné kovy (například lithium, rubidium, vápník, atd). Při práci s plamenem pracujte pod dozorem dospělé osoby J . Záznam o své práci (pomůcky, fotka, pracovní postup, výsledky) můžete zaslat do 29.3.  Pokud bude vše správně, máte možnost si ,,nahrabat‘‘ jedničku.

 

 

 

 

2. hodina

Téma: Nejpoužívanější kovy na Zemi

Učebnice

 • str. 66-68 (končí u nadpisu ,,Jsou těžké kovy opravdu těžké)
 • přečíst a vypsat poznámky

Na co se zaměřit - železo

 • Železo – výskyt v přírodě, výroba, znát tučně vytištěné pojmy (včetně ruda, meteorit)
 • Příměsi ostatních prvků v oceli
 • být schopen vyjmenovat 5 výrobků z běžného života ze železa nebo oceli

Na co se zaměřit – měď

 • vlastnosti (3), využití
 • termíny: bronz, mosaz, měděnka, ryzí měď

Na co se zaměřit – hliník

 • vlastnosti a využití v běžném životě

 

Pracovní sešit

 • str. 38, cv. 2,4,5,6

 

Nepovinné

 • pracovní sešit, cv. 1 a 3
 • Výroba železa a oceli v hutích

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc

 • Výroba zvonků ze slitin mědi

https://www.youtube.com/watch?v=IQY72hhvZyU

 • Zjistit, jak a proč získala měď svůj latinský název. Svá zjištění můžete zasílat do 29.3., správné odpovědi budou ohodnoceny za 1.