Fyzika

8. ročník – fyzika od 20. 3. – 27. 3. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď)

1.  Za jak dlouho se dostane zvuk od zdroje na vzdálenost 2,145 km? Frekvence zvuku je 0,88 kHz, vlnová délka zvuku je 375 mm.

2.  Jak daleko by musela být překážka, aby se zvuková ozvěna vrátila za 1,5 sekundy?

3.  Jak daleko by musela být překážka, aby se zvuková ozvěna vrátila za 2,1 sekundy?

4.  Zvuk pod vodní hladinou urazil vzdálenost 5,075 km za 3,5 sekundy. Frekvence zvuku je 0,5 kHz. Vypočti vlnovou délku.

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 96)

 

3) Učebnice: 96 – 98 Ohmův zákon (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, obrázek str. 98 (elektrické schéma zapojené voltmetru a ampérmetru) + shrnutí str. 98

4) Učebnice str. 98 / př.1 – 2 (opsat zadání do sešitu a podle vzoru na str. 98 nahoře vypočítat)

5) Pracovní sešit str. 37/1 - 4

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=n9eXZA4_SRY

https://www.youtube.com/watch?v=1LBsBmjwAyI

https://www.youtube.com/watch?v=BsVJtAIgXIU