Český jazyk

 

DOMÁCÍ ÚKOLY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA OBDOBÍ OD 20. DO 27. 3. 2020

Ještě jednou vás zdravím, milí deváťáci. Opět jsem pro vás připravila balíček úkolů z mluvnice a  literární výchovy. Tak s chutí do toho !   

MLUVNICE

  1. Uč. str. 56 – 57: Přečtěte si poučení (hnědý rámeček) o druzích vět podle postoje mluvčího (je to opakování, už jsme to velmi důkladně řešili v 7. a 8. třídě).

K tomuto tématu vypracujte z učebnice do školního sešitu tato cvičení: str. 57/cv. 2, 3, 4 a 6. V pracovním sešitu vypracujte cvičení: str. 24/cv. 1, 2, 3, 4, 5.

  1. Uč. str. 58: Přečtěte si poučení (1. hnědý rámeček) o větě dvojčlenné, jednočlenné a větném ekvivalentu (opět jde o opakování).

K tomuto tématu vypracujte z učebnice do školního sešitu tato cvičení: str. 59/cv. 1 a) A a str. 60/cv. 3. V pracovním sešitu vypracujte cvičení: str. 25/cv. 1, 2, 3, 4, 5.

  1. Uč. str. 60: Přečtěte si poučení o větě jednoduché a souvětí (nezapomeňte – počet vět v souvětí = počet přísudků).

K tomuto tématu vypracujte z učebnice do školního sešitu tato cvičení: str. 61/cv. 3 a), b) (věty nemusíte opisovat, lehce si v učebnici podtrhněte přísudky, v sešitu si věty očíslujte a doplňte buď J nebo S) a                     str. 62/cv. 5 a), b), c), d).

  1. Pracovní list – testové otázky – pracujte důkladně, „nestřílejte od boku“ a vše si zkuste řádně odůvodnit.

 

JEŠTĚ BYCH VÁS RÁDA UPOZORNILA NA WEB UMIMECESKY.CZ, KDE NAJDETE SPOUSTU ÚKOLŮ ZE VŠECH OBLASTÍ ČESKÉHO JAZYKA A KAŽDÝ JEV JE SMYSLUPLNĚ VYSVĚTLENÝ. JE TO ASI PLACENÉ, ALE MAJÍ NASTAVENÝ DENNÍ LIMIT PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZDARMA, TAK BYSTE TAKÉ MOHLI PRACOVAT TOUTO FORMOU. ALE TO ASI NOSÍM DŘÍVÍ DO LESA A VY UŽ VŠECHNY TYHLE STRÁNKY ZNÁTE.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

  1. Čítanka str. 115 – 116: Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
  1. přečti si ukázku a do sešitu zapiš autora a název díla
  2. na internetu najdi a zapiš, co je SATIRA, ŠVEJKOVAT, ANTIMILITARISTICKÝ ROMÁN
  3. přečti si něco o Jaroslavu Haškovi a zajímavá fakta si zapiš
  4. odpověz písemně na tyto otázky:

Odehrává se příběh na začátku, v průběhu, nebo na konci 1. světové války ?

Čím se Švejk provinil a byl za to zatčen ?

Co musel Švejk podstoupit v rámci policejního vyšetřování ?

Jaké otázky kladli lékaři Švejkovi a jak na ně Švejk odpovídal ? Dvě otázky – dvě odpovědi.

Byl nakonec Švejk odveden na vojnu ? Pokud ano, jak probíhala jeho cesta k odvodu (popiš) ?

Znáš další postavy z tohoto nesmrtelného Haškova románu ? Schválně, kolik jich dáš. Ale jen ty „skutečné“, ne ty, o kterých Švejk jen hovoří.