1.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 1. A

Český jazyk -  

Čtení :  Každý den jeden článek – na víkend jeden, jak jsme zvyklí                                            

             + vlastní knihu 

             Do 15. 3. do str. 80

             Do  22. 3. do str. 83

Psaní: do 15. 3. Do str. 31 (str. 31 je pro děti těžká, budou potřebovat pomoc  

            s nácvikem)

           Do 22.3. Nová písanka do str. 5 – každý den jedna stránka

           U velkých C Č dát pozor na „šnečka“  na začátku 

Matematika -    

        Do 15.3 do str. 25

        Do 22.3. do str. 27

 

Prvouka-

           Do 15. 3.  Do str. 14 – trénovat měsíce v roce: leden, únor…..

           Do 22.3.   do str. 17 – roční období - charakteristika