2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 2 . B

 

Český jazyk -   učebnice str. 65 – 69 di, dí, ti, tí, ni, ní (ve cvičeních 1 vyhledávat, odůvodňovat, všechny doplňovačky – cv.2 – připravovat na fólii, psát do domácího sešitu a kroužkovat pomocí dvou barev. Trénovat diktáty – str.53, 59 cv.4, str. 63, 67 cv.3

pracovní list (obě strany) – doplňovat , odůvodňovat, vybarvovat podle návodu (kvítí neumí)

písanka str.3, 4, 5

číst vlastní knihu + čítanka str. 82 – 90 (báseň Co všechno musí dělat jaro zpaměti – stačí 3 sloky, ale mohou celou)

Číst nahlas nutno každý den!

Matematika -    pracovní sešit – dodělat cvičení na str.6. 7(nedělat cv. 8 na str.6), nové – odčítání s přechodem přes desítku do 100 str. 8 a 9 celé (zelená cvičení napsat na papír – domácí sešit nemají, nedělat cv.3 na str.9 a zkoušku u cv. 4 na str. 9)

trénovat sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem do 20, rozklady čísel do 10

geometrie – str.5 celá

Prvouka – trénovat hodiny (podle sešitu s papírovými hodinami)

číst  str. 36 – 39 Kalendářní rok (naučit se měsíce jak jdou po sobě – slovem i číslem)