2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 2. C

 

Český jazyk -   učebnice str. 63/1  na fólii (tak, jak jsme zvyklí) J a vypracovat ústně otázky k textu, str. 63/2 do školního sešitu ČJ (nezapomeneme vyznačit měkké a tvrdé souhlásky), cv. 3 cvičný diktát klidně do sešitu diktátu nebo do trénovacího sešitu, cv. 4 a 5 pouze informativně přečíst

str. 65/1 přečíst, zdůvodnit, opět na fólii a otázky pod textem opět ústně, str. 65/2 opět do školního sešitu ČJ (opět nezapomeneme vyznačit měkké a tvrdé souhlásky), cv. 3 a 4 stačí projít pouze ústně

str. 64 je slohové cvičení (přečíst, umět povídat o jednotlivých obrázcích a ústně otázky 2. a 3.

str. 66/1 přečíst, zdůvodnit měkké souhlásky, otázky k textu stačí ústně, str. 66/2 do školního sešitu

str. 67/1 opět na fólii, otázky k textu stačí ústně, cv. 2 do šk.sešitu, cv. 3 je diktát (buď do diktátů nebo do trénovacího seš.)

str. 68/1 na fólii, opět zdůvodnit měkké souhlásky+otázky k textu ústně, cv.3 stačí pouze na fólii

str.69/1 na fólii+zdůvodnit pravopis měkkých a tvrdých souhlásek + růžová tabulka zopakovat

Matematika -   do pracovního sešitu matematiky (Krtek) vypracovat str. 12, 13, 14

str. 12/4 do školního sešitu M

str. 13/3 do školního sešitu M

Trénovat příklady typu (např. 87+10, 44-7, 89+6  apod.)

Prvouka- str. 40,41,42  přečíst a napsat jednoduchý a krátký zápis do sešitu prvouky + trénovat hodiny

Písanka- pokračujeme dál stranou 4, 5, 6

Čítanka- číst str.82,84,85,86  Číst každý den tak, jak jsme zvyklí.

S úsměvem jde všechno líp!

Děkuji a moc vás všechny zdravím!

Tř.učitelka Anita Stašková