3.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 3. A

 

ÚKOLY  1 

 (11. Týden)

 

1. sešit na vyjmenovaná slova - slova nalepit + přepsat

2. velký PS s.40

3. malý PS s. 11

4. pracovní list s.59

5. čítanka s. 60 - 61

6. Čtení s porozuměním s. 30-31

7. písanka - dokončit vše

8. Matematika pracovní list s 17

9. učebnice 24/2 a 29/2 vypracovat do školního sešitu

10. geometrie pracovní list s. 7 dokončit, učebnice s 15/3 do sešitu

11. Prvouka - přečíst s 43 – 45

 

ÚKOLY  2

 (12. Týden)

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova – vyjmenovaná po m – naučit řadu - napsat slova příbuzná (najdete na adrese https://www.mojecestina.cz/article/2008102501-vyjmenovana-slova-po-p

Nebo podle učebnice, ale prosím naučit se podle seznamu, který mají děti nalepený v sešitě na vyjmenovaná slova. V učebnici je to jinak.

2. velký PS s.41 - 42

3. malý PS s. 12

4. Opakujeme si pádové otázky - učebnice s.60/3, 61/4 – písemně do SŠ

5. čítanka s. 63 – 65

Do sešitu Čtení napiš následující otázky a odpověz na ně celou větou:

Proč říkali Mikulášovi Kruťák?

Tatínek dal Mikulášovi boty, kalhoty nebo čepici?

Co provedl Mikuláš kamarádovi Rosťovi?

6. Čtení s porozuměním s. 23

 

7. M – učebnice s. 24/5, 25/9,10,12,13 – do školního sešitu

8. M – Jednotky hmotnosti – v učebnici s. 27 bohužel bez vysvětlení. Naučit se převádět. gram-kilogram-tuna

Doporučuji shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0

K procvičení doporučuji: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

9. geometrie – učebnice s.15/1 – přečíst

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=HuWO3pPc4lQ

Pracovní list s 28/A, zápis vypracovat následovně:

 ӏ KM I =

I LM I =

I KL I =

10. Prvouka - přečíst s 43 – 45

Napiš do sešitu následující otázky, odpověz na ně:

Jaký nástroj lidé v minulosti používali a dnes už se nepoužívá?

Jaký el. přístroj nám usnadňuje život v domácnosti?

V jakém století žijeme?

Nakresli, jak si představuješ bydlení v budoucnosti.

 

Následující odkazy jsou k dobrovolnému procvičení látky:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

Velmi děkuji za spolupráci a trpělivost.

J. Matuchová tř.uč.

 

 

Anglický jazyk 

Opakování 5. lekce, natrénovat čtení ze strany 27

Celá lekce 6:

 • Zapsat do sešitu nová slovíčka a naučit se:

            Family - rodina                      /femili/

 • mum - mamka                        /mam/
 • dad – taťka                            /ded/
 • grandma – babička                /grendma/
 • grandpa – děda                      /grendpa/
 • sister – sestra                         /sistr/
 • brother – bratr                                   /bradr/
 • how many – kolik                  /hau meny/
 • later – později                                   /leitr/
 • there – tam                             /dér/
 • a lot – hodně                          /e lot/
 • boss – šéf                               /bos/
 • quick – rychle                                   /kwik/
 • I’ve got an idea. – Mám nápad.        /aj v got en aidea/
 • Who’s this? – kdo to je?                   /hu:z dis/
 • It’s me. – To jsem já.                        /its mi:/
 • It’s my sister. – To je moje sestra.    /its mai sistr/
 • How many brothers have you got? – Kolik máš bratrů?/hau meny bradrz hev ju: got/
 • I’ve got – já mám                              /aiv got/
 • I haven’t got – já nemám                  /ai hevnt got/

 

 • Učebnice str. 28 – 29 – přečíst, přeložit (ústně)
 • Učeb. Str 30 – přečíst a odpovědět do sešitu: SARA: 1. Yes, 2. No atd… GARY: 1. No,…
 • Str. 31 – přečíst komiks
 • Pracovní sešit: vypracovat str. 28 - 31