3.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 3. B

Zdravím žáky a rodiče 3. B a zasílám doplnění učiva. V případě nejasností mě kontaktujte a domluvíme se na dalším postupu. Důležité info:

·       vše, co bude písemně, pište do nově zavedeného sešitu,

·       čtěte vlastní knížku, po návratu do školy se domluvíme na čtenářském deníku (máte ho zatím ve škole).

                                                 L. Rynešová, tř. učitelka

 

Český jazyk -  

·       učebnice do str. 85, brožura vyjmenovaná slova, PS Hvězdička

·       opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, Z

Ø  !!! z brožury na vyjmenovaná slova do nově zavedeného sešitu písemně:

- str. 3/ cv. a) po slovní  spojení „ přebytečný nábytek“

- str. 7/ cv. d) po slovní spojení  „ můj malíček“

- str. 10/ cv. e) po slovní spojení  „ hlemýždí ulita“

- str. 12/ cv. a) po slovní spojení „ velké písmeno“            

Ø  ústně, popř. na folii, jakékoliv cvičení z brožury

 

·       učivo o podstatných jménech ( učebnice str. 55-65)

Ø  písemně:

- str. 56/ cv. 4: podle zadání napiš cvičení

- str. 56/ cv. 4: u podstatných jmen ( všech) urči pád

Ø  ústně:

- str. 58/ cv. 1: u modře zvýrazněných slov urči mluvnické kategorie podstatných  jmen ( pád, číslo, rod, u mužského rodu životnost – vše jsme procvičovali ve škole!)

·       pracovní sešit „Hvězdička“ str. 40-42 : určitě bude vypracováno

písemně

 

 

Matematika -    

·       opakování a procvičování násobilky ( papíry se sloupečky)

·       k procvičování : 1. díl učebnice, 2. díl učebnice do str. 34(bez geometrie)

·       písemně:

- 2. díl, str. 13/ cv. 25

- 2. díl, str. 16/ cv. 41. 45

- 2. díl, str. 21/ cv. 68, 72

 

            Prvouka

- učebnice str.42-45

 

Angličtina – opakování slovní zásoby a gramatiky 5. lekce – popis obličeje – I’ve got, he’s got, she’s got…

6. lekce – Family photos: vypsat si do sešitu Vocabulary členy rodiny – ze str. 28 v učebnici

family /femili/ rodina

me /mi:/ já

mum /mam/ maminka

dad /ded/ tatínek

grandma /grenma/ babička

grandad /grended/ dědeček

sister /sistₔ/ sestra

brother /braᵭₔ/ bratr).

Trénovat věty typu:

1)  It’s my mum, it’s my dad… (= to je moje maminka, to je můj tatínek) – nejlépe s rodinnou fotografií, děti ukazují, kdo je kdo…

2) I’ve got a sister. (Já mám sestru.) I’ve got a brother. (Já mám bratra.)

Pracovní sešit: s. 28, cvičení 1 a 2

s. 29 v učebnici – otázka:

How many brothers and sisters have you got? = Kolik máš bratrů a sester?

 

odpověď:

 I‘ ve got one sister. I’ve got two brothers; apod., podle pravdy. Pokud někdo nemá sourozence, odpověď zní:

I haven’t got a brother. HAVEN’T /hevnt/. = Nemám bratra.

Podle obrázku na str. 29 děti určí, jaké sourozence mají Jet, Kat, Spike a Nick. K tomu str. 29 v pracovním sešitě – cv. 3 a 4.

s. 30 v učebnici – popis rodin – četba textů o dětech Sarah a Gary; rozhodnutí o správných / nesprávných výrocích. Procvičování 3. osoby j. č. slovesa „have got“, které má tvar HAS GOT /hez got/.

s. 30 - 31 v pracovním sešitě – cv. 5, 6, 7, 8

Review B – Opakování B – učebnice s. 32, 33