3.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 3. C

 

Český jazyk

 • Čtení – „Bublinka“ (= „Čtení s porozuměním“): s. 42 – 53; Dostanete kontrolní otázky k domácí četbě!
 • Číst každý den vlastní knížku, kterou si zapíšete do čtenářského deníku po návratu do školy
 • Papír - s. 60, cv. 4, 5, 6
 • Míč – doplnit vyjmenovaná slova po P, Z
 • Procvičovat psaní všech probraných vyjmenovaných slov
 • Do cvičného sešitu napsat: Čj str.75, cv.1(a),  str.79, cv.5.

Budu kontrolovat!

 

Matematika

 • Učebnice M2 – opakování od začátku učebnice do str. 25 (ne písemně), umět převody jednotek délky
 • Do cvičného sešitu napsat: M2 str.25, cv.9.
 • Budu kontrolovat!

Prvouka

 • 2 pracovní listy s.37, 38

Angličtina

 • Opakování slovíček 1. – 4. lekce; umět všechna slovíčka správně napsat!
 • Procvičovat „Play the game“. Budu zkoušet ty, kteří ještě zkoušeni nebyli!