4.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 4. A

 

Český jazyk -  

Zadaná domácí práce: 11. 3. – 15. 3.

 1. Procvičování rodu středního, pracovní list. Doplňovačky c, d, e, f, g, h, i

Poslední z nich, i, přepsat do ČJ/Š

 1. Pracovní listy :

Labyrint, určování vzorů r. středního, Slovní druhy, zapsat do „záhonů“

Zadaná domácí práce: 16.3. -20.3.

 1. Pracovní list: Skloňování podst. jmen rodu středního – celý

Práce v sešitě ČJ/Š, práce s textem, slovní druhy. Vypiš podstatná jména – pád, číslo, rod

 1. Učebnice str. 79/1 Pozvánka. Úkoly k textu, nutná zpětná vazba dospělého.

b) ústně

c) s pomocí pracovních listů: Už to umíme! Rod ženský.

       Vyplňte pracovní listy, Už to umíme pro jednotlivé vzory, vyvoďte pravidla pro dané     vzory, podle koncovek v 1. p. a 2. p.č.j.

      3.  Učebnice str. 79/1,d),e)

           Zápis do ČJ/Š

Rod ženský

Vzory: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST

POZOR NA PŘÍPONY:  ami, emi, mi, ve kterých se píše vždy měkké i.

VZOR ŽENA – vzor tvrdý

 1. p. č. j. – a
 2. p. č. j. – y

Vypiš z pracovních listů, Už to umíme, 5 slov, která se skloňují podle tohoto vzoru.

VZOR RŮŽE – vzor měkký

 1. p. č. j. – e/ě
 2. p. č. j. -  e/ě

Vypiš z pracovních listů, Už to umíme, 5 slov, která se skloňují podle tohoto vzoru.

VZOR PÍSEŇ – vzor měkký

 1. p. č. j. – souhláska
 2. p. č. j. – e/ě

Vypiš z pracovních listů, Už to umíme, 5 slov.

VZOR KOST – vzor měkký

 1. p. č. j. – souhláska
 2. p. č. j. – i

     Vypiš z pracovních listů, Už to umíme, 5 slov.

4.-5. den, učebnice s. 80/1b)ústně, 80/2 folie, a)b)c)ústně, co je třeba dokončit

 

Matematika –

Zadaná domácí práce: 11. 3. – 15. 3.

 1. Pracovní list geometrie, rýsování obdélníku. Pozor na kolmice a přenášení stran pomocí kružítka.

Učebnice str. 20/1 folie, 20/2,3,ústně, 20/4 folie, 20/5,7 folie

 1. Učebnice str. 20/6 slovní úloha do MŠ, zápis, výpočet, odpověď

Učebnice str. 21- pravidla pamětného dělení a násobení. 21/1folie,21/2,3 ústně, 21/4 folie, 21/1 ústně

 1. Učebnice str. 22/2 folie, 22/3 ústně, 22/7 folie

PRACOVNÍ LIST JE POUZE NA PRŮBĚŽNÉ DOCVIČOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ, VIZ. ZADÁNÍ

Pracovní list - pamětné násobení a dělení – 1. sloupec

Zadaná domácí práce: 16. 3. – 20. 3.

 1. Učebnice str. 23/8folie, 23/9folie, 23/10,11ústně, 23/12folie, 23/1,2,3,4,písemně

Učebnice str. 24/5folie, 24/6folie, 24/7písemně

 

 1. Učebnice 24/8,10,písemně, 24/11,12 folie

Pracovní list – pamětné násobení a dělení – 2. Sloupec

 

 1. Pracovní list – pamětné násobení a dělení – 3. Sloupec (vynechej příklady, které ti nejdou) Učebnice str. 26/2 slovní úloha do MŠ, zápis, výpočet, odpověď. Učebnice str. 26/8, 4 příklady, písemně

 

 

 

 1. Pracovní list – alespoň 2 příklady na písemné dělení, dle výběru, se zkouškou. Učebnice str. 27/13 písemně, 27/11 písemně, 27/14, 2 příklady, písemně
 2. Učebnice str. 28/ procvičuj přes folii.

 

Angličtina –

1.( skupina P. Tomsové)

Děti dostaly nafocená slovíčka ze třetí lekce Be healthy !

Trénink slovíček.

- Učebnice str. 16 – choose healthy things, na folii

- Učebnice str. 17 – přečíst komiks

- Učebnice str. 18 – doplnit na folii a přepsat do sešitu AJ/Š 5 vět

- Pracovní sešit str. 15/4, 16/5, 17/7, str. 18-19

Zapsat si nová slovíčka z lekce 4, My town:

Cinema                                   sinema                        kino

Shop                                       šop                              obchod

Bookshop                               bukšop                                    knihkupectví

Clothes shop                          kloutz šop                   obchod s oblečením

Computer shop                       kompju:tr šop             obch. s počítači

Swimming pool                      swiming pu:l              bazén

Hotel                                      houtl                           hotel

Supermarket                           suprma:kit                  supermarket

Sport centre                           sport sentr                  sportovní centrum

Park                                        pa:k                            park

Square                                    skve: r                        náměstí

Church                                               čr´č                             kostel

River                                      rivr                             řeka

Museum                                 mju:zeum                   muzeum

Cafe                                        kafei                           kavárna

Toyshop                                 toišop                         hračkářství

Bank                                       benk                            banka

Statue                                     stetju:                         socha

Castle                                     ka:sl                            hrad

School                                    sku:l                           škola

Town                                      taun                            město

Village                                               vilidž                          vesnice

City                                        sity                             velkoměsto

Street                                      stri:t                            ulice

Next to                                   neks tu:                       vedle

Opposite                                 opozit                         naproti

At                                           et                                u

Past                                        pa:st                            podél

 

2. (skupina J. Fikejsové)

Zapsat nová slovíčka:

            Sore throat                 /so:r /              bolest v krku

Headache                    /hedeik/          bolest hlavy

Stomach ache             /stomak eik/    bolest břicha

I’ve got a cold.           /aiv got e kold/ Jsem nachlazen.

What’s the matter?    /wots d metr/  Co se děje?

Don’t eat!                   /dont i:t/         Nejez!

 

 • Učebnice str 17 – přečíst komiks (zbytek lekce 3 přeskočit)
 • Učebnice str. 18 – přepsat do sešitu 5 vět
 • Prac. Seš: 18 – 19 – vypracovat

Zapsat a naučit se nová slovíčka z lekce 4:

Cinema                                   sinema                        kino

Shop                                       šop                              obchod

Bookshop                               bukšop                                    knihkupectví

Clothes shop                          kloutz šop                   obchod s oblečením

Computer shop                       kompju:tr šop             obch. s počítači

Swimming pool                      swiming pu:l              bazén

Hotel                                       houtl                           hotel

Supermarket                           suprma:kit                  supermarket

Sport centre                           sport sentr                  sportovní centrum

Park                                        pa:k                            park

Square                                    skve: r                        náměstí

Church                                               čr´č                             kostel

River                                      rivr                             řeka

Museum                                 mju:zeum                   muzeum

Cafe                                        kafei                           kavárna

Toyshop                                 toišop                         hračkářství

Bank                                       benk                            banka

Statue                                     stetju:                         socha

Castle                                     ka:sl                            hrad

School                                    sku:l                           škola

Town                                      taun                            město

Village                                               vilidž                          vesnice

City                                        sity                             velkoměsto

Street                                      stri:t                            ulice

Next to                                   neks tu:                       vedle

Opposite                                 opozit                         naproti

At                                           et                                u

Past                                        pa:st                            podél

 

Přírodověda –

Učebnice str. 32/33, přečíst, zapsat do sešitu:

Vyvřelé horniny, Usazené horniny, Přeměněné horniny, Energetické suroviny. Jednoduché výpisky nejpodstatnějších informací.

 

Vlastivěda – samostatná práce do 20. 3.

1) Vyplnit kopii „Pravěk“ (zadáno jako domácí úkol 9. 3.)

- práce s textem „Nejstarší osídlení naší vlasti“ – učebnice s. 70 – 72

2) kapitola 17 Staří Slované – učebnice s. 72 – 74

pročíst kapitolu, odpovědět do sešitu na následující otázky celou větou (bude nám to sloužit jako poznámky):

1. Ve kterém století přišly na naše území slovanské kmeny?

2. Kde se především Slované usídlili?

3. Které období dějin příchodem Slovanů u nás začíná?

4. Popište zemědělství starých Slovanů.

5. S čím Slované obchodovali? (Co se z našich zemí vyváželo?)

6. Jak vypadala jejich sídla?

7. Proč se slovanské kmeny spojily? Kdo je vedl?