5.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 5. A

 

Český jazyk

 •  cvičný sešit - celý pracovní list dokončit
 • pracovní list cvičení 1
 • učebnice 94/2, 95/5, 95/7 do ČJŠ
 • procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých
 • opakovat koncovky podstatných jmen, slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem

Čtení s porozuměním - 48+49, 50+51, 56+57

Matematika –

 • pracovní list celý,
 • učebnice strana 55/1-5, 55/11+12, 51/17 do MŠ 
 • opakovat sčítání, odčítání desetinných čísel
 • procvičování početních operací + , -, x, :
 • převody jednotek

Angličtina:  dokončit pracovní list, pracovní sešit strana 50+51

  J. Fikejsová:

- učebnice str. 48 – 51 – přečíst, přeložit (ústně)

- prac. Sešit str 48 – 51

 

Vlastivěda:

1) Opakování učiva Národní divadlo

2) Pročíst si na s. 58 – 60 – kapitolu: Hospodářský rozvoj českých zemí

 - odpovědět do sešitu na otázky 1 – 5 na str. 60 dole (odpovídat celou větou)

+ zapsat do sešitu:

 První automobil s benzinovým motorem u nás byl President vyrobený v Kopřivnici roku 1897.

V Mladé Boleslavi – výroba jízdních kol, motocyklů, automobilů a dalších dopravních prostředků (dnes Škoda Auto, součástí firmy Volkswagen)

3) Pročíst kapitolu 17 – Vznik Rakouska – Uherska a život jeho obyvatel

- pouze ústně se pokusit zodpovědět otázky 1 – 4 na s. 62

Přírodověda –

 •  přečíst strana 41
 • vypsat důležité informace
 • úkol písemně strana 41 (zelený rámeček)