5.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 5. B

 

Český jazyk -   pracovní list – dokončit obě strany,

uč. s. 97/cv.3 – vypracovat na 2 části do ČJŠ (cca po 4 řádkách),

uč. s. 105/cv.3 – vypracovat na 2 části do ČJŠ (cca po 4 řádkách)

čtení – s. 42, 43 (vypracovat) + číst vybranou knihu, možnost samostatného zápisu přečtené knihy do čtenářského deníku

Matematika -    s. 57 – celá (kromě cv. 8, 9) do MŠ,

s.58/cv. 1, 5 (písemně), 6, 7, 9 do MŠ,

s.50/cv.13 + zkoušky (rozdělit na 3 části),                                                          

pracovní list – dokončit, popř. zkontrolovat

Anglický jazyk – pracovní sešit – dokončit 10. lekci,

uč. s. 50 – přečíst,

s. 51 – 3x nahlas přečíst, přeložit na části do sešitu + obrázek,

s. 55 – 3x nahlas přečíst, (dobrovolně) přeložit na části do sešitu + obrázek

Angličtina (J. Fikejsová):

- učebnice str. 49 – 51 – nahlas přečíst, přeložit (ústně)

- prac. Sešit str 48 – 51

 

Vlastivěda –  uč. s. 76-77 přečíst, přepsat rámeček na s. 77 do sešitu jako poznámky (je možné přečíst i další kapitolu)

 

 

Zadání je shodné se zápisem v úkolníčku z 10. března 2020. Jedná se pouze o procvičování již probrané látky. Splnění zadané práce bude kontrolováno a může být hodnoceno. Doporučuji si práci rozvrhnout tak, aby byla každý den procvičována čeština a matematika. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů je možné mě kontaktovat přes Školu on-line. J

 

                                                                                                  P. Kitnerová

Přírodověda

11. 3.- učebnice- str. 40- Polární teplotní pás- přečíst + zápis do sešitu

17. 3. – učebnice str. 41- Život v oceánech a mořích- přečíst + zápis do

18. 3.- str. 42- Přizpůsobivost rostlin a živočichů- přečíst + zápis do sešitu

24. 3.- str.43- Význam botanických a zoologických zahrad- přečíst + zápis do sešitu

zápis 11. a 17.3.
zápis 18. a 24.3.