Dějepis

1) Opakování dosud probraného učiva Starověké Řecko

2) Starověká Sparta – učebnice s. 92 – 93

- pročíst a nalepit si do sešitu poznámky

3) Athény – učebnice s. 94 – 95

- pročíst, nalepit poznámky do sešitu a doplnit chybějící slova do textu

poznámky