Fyzika

6. ročník – fyzika

1) Procvičovat převody jednotek:

- délka

- plocha

- hmotnost

- objem

- čas

2) Opakování již probraných celků (Veličiny a jejich měření, Vlastnosti látek, Magnetismus )

3) Učebnice: 86 – 87  velký nadpis: ELEKTRICKÝ OBVOD a podnadpis: Elektrický proud, elektrické napětí (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 87

4) Učebnice: 88 – 90  Zdroje elektrického napětí (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 90

5) Pracovní sešit str. 37/1 – 2, 37/4 

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný