ČJ

Ahoj, moji milí sedmáci, všechny nás zaskočilo mimořádné, ale opravdu nutné, opatření naší vlády. Vy jste teď doma, ale abyste smysluplně využili čas, připravila jsem pro vás úkoly na období od středy 11. do pátku 20. března. Úkoly si rovnoměrně rozdělte na každý den, protože když to budete dělat na poslední chvíli, nic se nenaučíte a nestihnete to L. Přeji vám hodně úspěchů při plnění úkolů a hlavně vám držím palce, aby vás nepostihla žádná choroba.

                                                                                                                     Vaše třídní

 

MLUVNICE

 1. Znovu si prostudujte tabulku na str. 60 v učebnici a poznámky ve školním sešitu – zájmeno jenž. Dále si zopakujte mluvnické kategorie, které určujeme u sloves. V učebnici na str. 66 si přečtěte poučení o příslovcích a na str. 68 poučení o stupňování příslovcí (mrkněte i na lištu).

 

 1. Do školního sešitu vypracujte tyto úkoly z učebnice:

str. 61/cv. 4, str. 62/cv. 3 (slovesné tvary si nejprve lehce podtrhněte tužkou v učebnici a potom přepište do sešitu, utvořte si tabulku s mluvnickými kategoriemi a vypracujte), str. 62/cv. 4, str. 64/cv. 7 a), b), c), d), e), str. 66/cv. 2 a), str. 67/cv. 4, str. 68/cv. 1 a str. 110/cv. 5

 

 1. V pracovním sešitu vypracujte tato cvičení:

str. 23/cv. 1 a 2 dole, str. 24/cv. 3 celé, str. 24/cv. 4 a 6, str. 25/cv. 8 a 9, str. 26/cv. 1 a 3, str. 27/cv. 6 a 7

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

 1. Čítanka str. 117 – 118 : Zdeněk Vavřík – Dobrodružství Marka Pola – přečtěte si ukázku

 

 1. Úkoly k četbě:
 1. na internetu zjistěte a do sešitu na literární výchovu zapište, kdo to byl Marko Polo, kdy žil, kterou zemi navštívil a proč, jak se jmenuje kniha, kterou obohatil (a vlastně i založil) literární žánr cestopis
 2. do sešitu na literární výchovu si zapište autora a název přečtené ukázky a odpovězte na tyto otázky (celou větou):
 1. O které zemi příběh vypráví ?
 2. O kterém městě se v příběhu vypráví ?
 3. Jak se jmenoval vládce této země a jak jeho syn ?
 4. V příběhu vystupuje postava jménem ACHMAK. Je tato postava hodnocena kladně nebo záporně? Popište, doložte v textu.

 

 1. Opakujte si literární pojmy (literární druhy, žánry a prostředky) – viz sešit a přehledy, abyste byli připraveni na opravnou prověrku