Dějepis

12. března 2020

Prohlédněte si videa o Karlu IV.:

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230037/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230037/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230037/

Stáhněte si pracovní list a vyplňte jej za pomoci učebnice a internetu (Wikipedie).

https://leteckaposta.cz/629877713

 

17. března 2020

Vypracujte si výpisky do sešitu z učebnice ze strany 78-79.

Nakonec opište shrnutí a do sešitu si nakreslete přibližně mapku rozšíření romského obyvatelstva do Evropy.

 

19. března 2020

Na stránce https://dokumenty-online.cz/mor-cerna-smrt/ pusťte dokument o morové nákaze v Evropě.

Do sešitu si zapište výpisky ze stránky 82-83.

Odpovězte na následující otázky:

Jakým způsobem se mor rozšířil od Evropy a čím byla nemoc způsobena?

Čím si lidé vysvětlovali příchod moru, za co mor považovali?

Kromě moru ohrožovaly evropské obyvatelstvo ještě jiné katastrofy. Jaké?

Komu obyčejní lidé vyčítali a přisuzovali vinu za morovou nákazu?

Co je to papežské schizma?