Matematika

11. – 20. 3.

Učebnice 3 – prostudovat rámečky a úlohy psát do školního sešitu

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

str. 39 – 44

Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku

str. 44 – 47

Kosodélník a kosočtverec

Str. 47 – 50

Naučit tabulku str. 50

 

Pracovní sešit 3

Měřítko mapy a plánu – dodělat úlohy str. 173 - 175