ČJ

Český jazyk

Sloh

Doplň do PS s. 62/cv. 1, 2, 3

s. 63/cv. 4

 

Literatura

číst knížku na referát, číst knížku na společnou četbu

 

Mluvnice

učit se z příručky o větných členech, vedlejší věty – to, co jsme si zatrhli

Práce s učebnicí

do ŠS uč. s. 92/cv. 2 – Vzor: Dobrý klavírista převedu na Kdo hraje dobře na klavír, potřebuje kvalitní klavír. 1. věta je vedlejší podmětná

do ŠS uč. s. 92/cv. 3

Zkuste větu předmětnou, ta je také lehká, ptáme se na ni jako na předmět, tedy pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu.

uč. s. 92 – 93/cv. 2 do ŠS Vzor: Lovec zvuků nám pustil, co si naposledy nahrál na magnetofon. Zakroužkuj si spojovací výrazy.

Uč. s. 93/cv. 3 Přepiš souvětí, udělej graf, urči druh vedlejší.

Uč. s. 93/ cv. 4 – do Šs

uč. s. 94/5 – do domácího nebo školního sešitu – co máte – podle zadání

Práce v pracovním sešitě

PS s. 41/cv. 1, 2, 3

PS s. 42/cv. 4, 5, 6, 7

Všechna uvedená práce je povinná.