Matematika

11. – 20. 3.

Učebnice 3 – prostudovat rámečky a  úlohy psát do školního sešitu

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

str. 36– 40

Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku

str. 40 – 43

Kosodélník a kosočtverec

Str. 43 – 46

Naučit tabulku str. 46

 

Pracovní sešit 3

Měřítko mapy a plánu – dodělat úlohy str. 173 - 175