Přírodopis

Přírodopis– 7. Třída – Samostatná práce od 11.3. do 20.3.

Vyplnit pracovní list na Kořen – je tam křížovka na opakování – po návratu do školy budeme psát písemku na mechorosty a kapraďorosty

Poznámky ke Kořenu buď vytisknout a nalepit, nebo přepsat do sešitu

Prohlédnout si přiloženou prezentaci v powerpointu Stonek a list, případně si přečíst text v učebnici na str. 68 - 71

Vypsat si poznámky do sešitu (stonek, list)

Vyplnit otázky a úkoly, buďto do sešitu ze zadu, nebo si vytisknout a doplnit rovnou.

Vypracovat v pracovním sešitě všechny úkoly na straně 30 – 32.

Pracovní list kořen

Poznámky list