AJ

ANGLIČTINA 8. A – Kučerová

13. března

SB 36/1: Poslechni si nahrávku 23 a projdi si kvíz. Do sešitu vypracuj SB 36/3: otázky i odpovědi.

WB 20/1

Do seznamu nepravidelných sloves si doplň SELL – SOLD (PRODAT) a BITE – BIT (KOUSNOUT)

 

16. března

You-tube: Past Simple Irregular Verbs/ ENGLISH GRAMMAR VIDEOS

Z videa doplň do seznamu nepravidelných sloves tvar min. času slovesa FIND (najít).

WB 20/2,3

 

17. března

You-tube: Learn English – Irregular Verbs

Z videa doplň do seznamu nepravidelných sloves tvary min. času sloves TELL (povídat), FLY (létat), DRIVE (řídit).

WB 21/4,5

 

20. března

Poslechni si otázky v nahrávce č. 24, do sešitu vypracuj odpovědi. Pak pokračuj do sešitu otázkami ze SB 37/5.

You-tube: Django Unchained Sheriff and Marshal Scene

Pusť si Djanga a do sešitu odpověz na otázky a přelož slovní spojení:

Why did Dr. Schulz kill the sheriff?

How much money did he get for killing the sheriff?

Zastřelit jako psa na ulici =

S rukama nad hlavou =

Živý či mrtvý =

(Fikejsová)

Učebnice 37/5 – do sešitu

Prac. Sešit 20 – 23

Opakovat slovesa z tabulky

poslech 23

poslech 24