Fyzika

8. ročník – fyzika

1) Projít a procvičit typové příklady v sešitě na téma: Zvukové jevy

- vzdálenost bouřky

- ozvěna - vzdálenost překážky

- rychlost šíření zvuku v materiálech

- výpočet vlnové délky, periody a frekvence

2) Opakování zvukových jevů (definice)

3) Učebnice: 91 – 93 Elektrický proud a jeho příčiny (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, obrázek str. 92 + shrnutí str. 93

4) Učebnice: 94 – 96 Měření elektrického proudu (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, tři obrázky str. 96 nahoře + shrnutí str. 96

5) Pracovní sešit str. 38/5, 38/2

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný